up banner down banner

СБС АД подписа партньорско споразумение с Gama System

Специализирани бизнес системи АД влезе в партньорски отношения със словенската софтуерна фирма Gama System.

 

Адрес

1517 София, ул. Бесарабия 24

Свържете се с нас