Материали за ОСА

Материали за ОСА на 30.06.2021

Протокол от проведеното ГОСА
Покана за ОСА
Материали за ОСА
Консолидиран ГФО
ГФО

Материали за ОСА на 30.07.2020

Протокол от РГОСА
Доклад на комисията за кворум ОСА
Списък на присъствалите акционери
Покана за ОСА
Материали за ОСА
Консолидиран ГФО
ГФО

Материали за ОСА на 25.06.2019

Протокол от РГОСА
Доклад на комисията за кворум ОСА
Списък на присъствалите акционери
Доклад на одитния комитет
Отчет на ДВИ
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 04.05.2019
Образец на пълномощно за ОСА

Материали за ОСА на 10.07.2018

Протокол от РГОСА
Списък на присъствалите акционери
Доклад на одитния комитет
Отчет на ДВИ
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 30.05.2018
Образец на пълномощно за ОСА

Материали за ОСА на 26.06.2018

Отказ на ТР
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 18.05.2018
Образец на пълномощно за ОСА

Материали за ОСА на 26.06.2017

Протокол от РГОСА
Списък на присъствалите акционери
Отчет на ДВИ
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 18.05.2017
Образец на пълномощно за ОСА

Материали за ОСА на 20.06.2016

Протокол от РГОСА
Доклад на комисията за кворум
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 05.05.2016
Образец на пълномощно за ОСА
Доклад на одитния комитет
Доклад на ДВИ

Адрес

1517 София, ул. Бесарабия 24

Свържете се с нас