Екип

"Специализирани Бизнес Системи" АД

Съвет на директорите

Кирил Желязков
Кирил Желязковkjeliazkov@sbs.bg
текст..
Борислав Братанов
Борислав Братановbbratanov@sbs.bg
текст..
Цвятко Цветков
Цвятко Цветковccvetkov@sbs.bg
текст..
Петър Стоянов
Петър Стояновpstoyanov@sbs.bg
текст..
Чавдар Тодоров
Чавдар Тодоровchtodorov@sbs.bg
текст..

Търговци

Всички
Всичкиsales@sbs.bg
Борислав Братанов
Борислав Братановbbratanov@sbs.bg
Ангел Петков
Ангел Петковa.petkov@sbs.bg
Рамона Берова
Рамона Бероваr.berova@sbs.bg

Сервиз

Всички
Всичкиsbs-service@sbs.bg
Мариус Марков
Мариус Марковmarius@sbs.bg
Явор Генов
Явор Геновyavor@sbs.bg
Склад
Складstore@sbs.bg

Офис

Офис Мениджър
Офис Мениджърsbs@sbs.bg
Счетоводство
Счетоводствоradost@sbs.bg
Координатор по ISO 9000
Координатор по ISO 9000marius@sbs.bg

Адрес

1517 София, ул. Бесарабия 24

Свържете се с нас