Материали за ОСА

Материали за ОСА

Материали за ОСА на 30.06.2021

Протокол от проведеното ГОСА
Покана за ОСА
Материали за ОСА
Консолидиран ГФО
ГФО

Материали за ОСА на 30.07.2020

Протокол от РГОСА
Доклад на комисията за кворум ОСА
Списък на присъствалите акционери
Покана за ОСА
Материали за ОСА
Консолидиран ГФО
ГФО

Материали за ОСА на 25.06.2019

Протокол от РГОСА
Доклад на комисията за кворум ОСА
Списък на присъствалите акционери
Доклад на одитния комитет
Отчет на ДВИ
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 04.05.2019
Образец на пълномощно за ОСА

Материали за ОСА на 10.07.2018

Протокол от РГОСА
Списък на присъствалите акционери
Доклад на одитния комитет
Отчет на ДВИ
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 30.05.2018
Образец на пълномощно за ОСА

Материали за ОСА на 26.06.2018

Отказ на ТР
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 18.05.2018
Образец на пълномощно за ОСА

Материали за ОСА на 26.06.2017

Протокол от РГОСА
Списък на присъствалите акционери
Отчет на ДВИ
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 18.05.2017
Образец на пълномощно за ОСА

Материали за ОСА на 20.06.2016

Протокол от РГОСА
Доклад на комисията за кворум
Покана за ОСА
Протокол от заседание на СД от 05.05.2016
Образец на пълномощно за ОСА
Доклад на одитния комитет
Доклад на ДВИ

История на фирмата

История на фирмата

SBS_AD---PROFILE-1.jpgИсторията на фирмата започва през 1989 година с основаването от Кирил Желязков на проектантско - конструкторско бюро към общинската фирма "Потенциал-М".
 
Основният екип е съставен от дипломанти във Факултета по Електронна техника и технологии на тогавашния ВМЕИ - /сега Технически Университет/ в София. Зад гърба на младите специалисти вече стоят редица практически разработки за центъра по робототехника към ВМЕИ, ПНИЛ "Датчици" и ПНИЛ "Измервателна техника". В духа на социално - икономическите промени от 1989 година, през май 1990 година е основано събирателното дружество “Step By Step” - "ЕС БИ ЕС". Дейността е разширена с  доставки и ремонт на компютърна техника.
 
Първите клиенти са софийските училища и университети, Пловдивският ТУ, Завода за тежко машиностроене в Радомир.
През 1990 СБС започва внос на компютърна техника от Германия, а по-късно и от САЩ. За кратко време фирмата успява да се нареди сред водещите за онова време ИТ фирми в България със стабилен дял от пазара.
През 1994 г. групата регистрира ООД и променя наименованието на СБС - Специализирани Бизнес Системи. Като съдружник и търговски директор се присъединява Борислав Братанов.
През 1996 г. съответно се регистрира СБС Он Лайн ООД -  интернет доставчик. Като съдружник и технически директор се присъединява Мариус Марков. Според IDC за времето 1995 - 1998 г. СБС ООД е между 5-те от най - големите компании в компютърния бранш. Водени от желанието за по-нататъшно разрастване и с оглед постигане на капиталова адекватност, съответстваща на дейността на фирмите, основателите регистрират Специализирани Бизнес Системи АД, чийто капитал е разпределен между тях, СБС ООД и СБС он Лайн ООД. 

Специализирани Бизнес Системи АД поема основния бизнес на двете фирми, разширявайки продуктовото и клиентско портфолио. 
  
През 2007 година дружеството реализира Първично публично предлагане на акции на Софийска фондова борса и придобива статут на Публично дружество съгласно ЗКПЦК. 
 
Понастоящем СБС АД е упълномощен бизнес и сервизен партньор на редица световни лидери в IT,  в това число Microsoft, Samsung BULL SA , упълномощен търговец на IBM/Lenovo, Acer Computer, Hewllet Packard, Benq, Canon, Intel, 3Com, Lexmark,  Toshiba и други известни компании. Изключителен представител (от 2007 година ) е на една от най – големите компании за производство на консумативи за принтер, копирни, факс апарати и мултифункционални устройства в EU – Active Jet (Полша); Media Tech (Полша) и др. 

До настоящия момент основната дейност на СБС включва: 

 • Внос и износ, дистрибуция и сервизно обслужване на PC компоненти и системи;
 • Доставка, инсталация и сервизно обслужване на компютърна техника и офис автоматизация;
 • Системна интеграция - изграждане на цялостни решения за информационни системи - Персонални компютри, Сървъри, Базов и приложен софтуер – монтаж, обучение и консултации;
 • Доставка на консумативи за компютърна и офис техника 
Наред с марковата техника, от самото начало на развитие на пазара и до днес компанията предлага на клиентите  компютърни системи, асемблирани в България, под запазена търговската марка “SBS”. Добре познати на потребителите са  конфигурациите от сериите Easy Line, Speedy Line, Profi Line, Eraser и Atlantis. Марките за продукти "SBS" и за услуги "City LAN" са регистрирани в Патентно ведомство на Република България.  

През годините компанията развива  дистрибуторска мрежа в цялата страна. Наред с натрупания  инженерен и технически опит, годините работа с клиенти са утвърдили следните принципи в работата:  

 • Висококачествено оборудване и услуги на достъпни цени; 
 • Бърза реакция по проблемите на клиентите и лоялност към тях; 
 • Бързо приложение на всички модерни решения и нови технологии; 
 • Координация на интересите на бизнес партньори в и извън страната; 
 • Постоянно обучение и усъвършенстване на персонала; 
Основните клиенти на фирмата включват министерства, данъчни подразделения, университети, научни институти, рудодобивни компании, електростанции, вериги магазини, а именно:  
 
Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, Министерство на земеделието и горите, Министерство на здравеопазването, Администрация на Министерския съвет, Министерство на икономиката, Министерство на външните работи, Дипломатически институт към МВнР, Столична община, Софийска вода АД, Англоамериканско училище гр.София, Институт по физикохимия,  АЕЦ Козлодуй, АЕСП Козлодуй, Асарел Медет - гр. Панагюрище, ТД НАП - София, ТД НАП - Ямбол, ТД НАП - Русе, Патентно ведомство на Р. България,  Столична следствена служба, Национална служба за охрана, БТК,  Уеб Медия Груп,  Летище Бургас, Община Бургас, Община Мездра, Верига магазини Зора и други. 

СБС успешно развива дистрибуторска мрежа, покриваща цялата страна, която включва повече от 20 водещи регионални дистрибутори  и 3 собствени филиала. Фирмата успешно изнася ИТ оборудване и решения в Германия,  Сърбия,  Македония, Румъния, Косово и др. 
 
През Май 2001 компанията получава и до момента успешно защитава сертификат за въведена система за управление на качеството – ISO 9001-2000 от немската  Daza Cert. 
 
СБС  е член на Българска  Търговско промишлена палата, на Софийска търговска и индустриална камара, Българската стопанска камара, Българската браншова камара за електроника и информатика и на Асоциацията “Клуб 2000”. 
Един от най големите приоритети на компанията е разширяване на собственото производството, което значимо отличава СБС от другите компании в бранша. В резултат на тази своя дейност компанията получава отличия като: 

 • "Златен медал и диплом" на 53-тия Международен технически панаир - Пловдив;  
 • "Сребърен лъв" на съюза "Произведено в България" от международното изложение за оборудване на офиси и банки "Офис 2000",  
 • Грамота за най - добър дизайн и високо качество на представените експонати и специалната награда "Балкани без граници" на 7-мото Международно изложение "БАЛКАН КОНТАКТ",  
 • Златен медал от международно изложение в ЛЕСКОВАЦ, Югославия.
 
Разширяване на дейността  

От 1998 г. СБС приема стратегия за диверсификация на дейността с цел понататъшно разрастване и повишаване сигурността на операциите. Фирмата инвестира  във внимателно подбрани  бизнес възможности, както следва: 
 
 • Недвижими имоти - директно чрез СБС АД. Последователно в годините са придобивани атрактивни бизнес имоти. Политика на фирмата е да оперира в собствени сгради. Собствени на СБС АД към 2010 година са: 
 • Централният склад и офиси в София, офис в Монтана, 3 магазина в София - Младост, инвестиционна сграда в Несебър.  
 • Опаковки – чрез "Екопласт" ЕООД. Производство на РЕТ бутилки за местни производители на  напитки, използвайки оригинален дизайн и техника . 
 • Селско стопанство -  чрез "Агроинвест Тунджа" АД – благодарение на добрите условия и дългогодишните традиции в България, както и на благоприятните условия на пазара на селскостопански земи, от 1999 г. СБС финансира производство на селскостопанска продукция, върху собствена и земя под аренда в Ямболски регион, община Елхово. 
 • Транспорт - чрез СБС Транс ЕООД - специализирана в рамките на  СБС и дъщерните фирми, фирма за товарни превози и логистика, СБС Транс ЕООД извършва транспортни услуги в България и Европа. 
 • Наред с изброените,  ”Сконтова къща  София” ООД, Счетоводна къща "Перфекта", "СБС Монтана", "Българска Лизингова Компания" ООД допълват спектъра от стоки и услуги за големия брой клиенти на фирмата.
 
Организация и управление на Специализирани Бизнес Системи АД
 
През годините разрастването на фирмата е осигурявано чрез развитие на нейната организационна структура. Цялостната дейност на СБС АД се управлява от основателя на компанията и най-голям акционер, а също и Изпълнителен директор г-н Кирил Желязков. Ръководителите на ключови дейности са упражнили опциите си за закупуване на акции.
 
Понастоящем дейността на дружеството е организирана в дъщерни фирми, което осигурява ефективно разпределение на правомощията, адекватна информация за ефективността на проектите  и аргументирана мотивация на персонала. 
 
В основната дейност на СБС в момента са ангажирани около 30  квалифицирани специалисти, разделени в следните отдели: иновации, маркетинг и продажби, техническо обслужване, производство на компютърни системи, администрация. 
 
По-нататъшно развитие 
 
С добрия международен опит, СБС АД е готова да приеме предизвикателствата на трудния пазар. При това водещ остава стремежа към подобрения в настоящите дейности и увеличение на пазарния дял както за текущите, така и за нови продукти, обект на постоянно  идентифициране и проучване. 

 

Финансови отчети

Финансови отчети

Финансови отчети 2021

за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2020

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2019

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2018

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2017

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2016

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2015

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2014

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2013

годишен консолидиран
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2012

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
доклад за управлението
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2011

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
доклад за управлението
доклад на независимия одитор
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2010

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
доклад за управлението
отчет за дейността на одитния комитет
доклад на независимия одитор
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2009

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
доклад за управлението
доклад на независимия одитор
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2008

доклад на независимия одитор
бележки към КГФО
годишен консолидиран
програма за добро корпоративно управление
доклад за управлението
доклад на независимия одитор
бележки към ГФО
годишен
за 4-то тримесечие - консолидиран
за 4-то тримесечие
за 3-то тримесечие - консолидиран
за 3-то тримесечие
за 2-ро тримесечие - консолидиран
за 2-ро тримесечие
за 1-во тримесечие - консолидиран
за 1-во тримесечие

Финансови отчети 2007

за шестмесечието
за деветмесечието
за деветмесечието - консолидиран
годишен
годишен консолидиран (предварителен)

Финансови отчети 2006

Консолидиран счетоводен баланс
Консолидиран отчет за паричните потоци
Консолидиран отчет за приходи и разходи
Одиторски доклад

Финансови отчети 2005

Консолидиран счетоводен баланс
Консолидиран отчет за паричните потоци
Консолидиран отчет за приходи и разходи
Одиторски доклад

финансови отчети 2004

Консолидиран счетоводен баланс
Консолидиран отчет за паричните потоци
Консолидиран отчет за приходи и разходи
Одиторски доклад

Адрес

1517 София, ул. Бесарабия 24

Свържете се с нас